Przejdź do treści

Kącik dla Rodzica

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
dla dzieci starszych

Godzina

Rodzaj działalności

7:30-8:00

Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań lub dowolnie wybraną zabawką ( klocki, lalki, samochody, puzzle, gry planszowe, rysowanie, wycinanie itp.). Indywidualne wspomaganie rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub praca z dzieckiem uzdolnionym.

8:00 – 8:30

Ćwiczenia poranne, czynności higieniczno- porządkowe, przygotowanie do śniadania.

8:30-9:00

ŚNIADANIE

Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

9:00- 10:00

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju w oparciu o podstawę programową oraz zatwierdzone programy wychowania przedszkolnego, zabawa ruchowa.

10:00 -11:30

Spacery, wycieczki, pobyt w ogrodzie przedszkolnym, zabawy na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe, gospodarcze, zabawy ruchowe w sali (w razie niekorzystnej aury).

11.30 -11.45

Czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do obiadu.

11.45-12.15

OBIAD

Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

12:15-14:35

Zabawy dowolne i relaksacyjne w sali lub ogrodzie przedszkolnym, zabawy i zajęcia prowadzone w oparciu o wybrane programy.

14:35-14:45

Czynności samoobsługowe i higieniczno- porządkowe, przygotowanie do podwieczorku

14:45-15:15

PODWIECZOREK

Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych.

15:15-16:30

Zabawy swobodne i organizowane rozwijające własne zainteresowania oraz postawy twórcze, zabawy i gry dydaktyczne, tematyczne, konstrukcyjno- manipulacyjne. Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, praca indywidualna z dzieckiem zdolnym lub z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( pomoc psychologiczno-pedagogiczna), zabawy w ogrodzie przedszkolnym, rozchodzenie się dzieci.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
dla dzieci młodszych

Godzina

Rodzaj działalności

6.30 – 8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy wynikające z własnej aktywności dziecka (gry i zabawy stolikowe, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne), inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Indywidualne wspomaganie rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub praca z dzieckiem uzdolnionym.

8.00 – 8.30

Zabawa ruchowa, czynności higieniczno- porządkowe, przygotowanie do śniadania.

8.30 – 9.00

ŚNIADANIE

Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

9.00 – 9.20

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju w oparciu o podstawę programową oraz zatwierdzone programy wychowania przedszkolnego, zabawa ruchowa.

9.20 – 10.00

Swobodne zabawy rozwijające własne zainteresowania oraz postawy twórcze, zabawy tematyczne, konstrukcyjno- manipulacyjne oraz zabawy wg. programów własnych.

10.00 – 11.15

Spacery, wycieczki, pobyt w ogrodzie przedszkolnym, zabawy na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe, zabawy ruchowe w sali (w razie niekorzystnej aury).

11.15 – 11.40

Czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do obiadu.

11.40 -12.10

OBIAD

Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

12.10 – 14.00

Odpoczynek dziecileżakowanie przy muzyce relaksacyjnej lub słuchaniu bajek.

14.00 – 14.30

Czynności samoobsługowe i higieniczno- porządkowe, przygotowanie do podwieczorku.

14.30 – 15.00

PODWIECZOREK

Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych.

15.00 – 16.00

Zabawa ruchowa. Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, praca indywidualna z dzieckiem zdolnym lub z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( pomoc psychologiczno-pedagogiczna), zabawy w ogrodzie przedszkolnym rozchodzenie się dzieci.

 

Regulamin przedszkola

 1. Godziny pracy przedszkola: od 630 do 1700.
 2. Dzieci schodzą się od godz. 630 do 820.
 3. Dzieci winny być odbierane z przedszkola bezpośrednio po pracy rodziców, nie później jednak, niż do godz. 1700.
 4. Należy zaopatrzyć dziecko w prześcieradło, pidżamę, kapcie, worek na obuwie i pościel, oraz bieliznę zapasową w woreczku. Wszystko powinno być czytelnie podpisane.
 5. Do przedszkola rodzice obowiązani są przysyłać dzieci czyste.
 6. Nie wolno przynosić dzieciom do przedszkola ostrych przedmiotów i pieniędzy.
 7. Dzieci z podwyższoną temperaturą, zakatarzonych, chorych do przedszkola przysyłać nie wolno. W przypadku choroby zakaźnej należy zawiadomić dyrektora przedszkola.
 8. Rodzicom przyprowadzającym dzieci do przedszkola nie wolno wchodzić w butach do sal. Dzieci są rozbierane i ubierane w szatni.
 9. Rodzice winni zgłaszać się na wezwanie dyrektora przedszkola.
 10. Rodzice mają obowiązek uczestniczenia we wszystkich zebraniach rodzicielskich w przedszkolu.
 11. Opłatę za żywienie dziecka należy uiszczać w terminie wyznaczonym przez intendentkę.
 12. Na początku roku szkolnego rodzice winni złożyć upoważnienia dla osób mogących odbierać ich dziecko z przedszkola.

Specjaliści:

Psycholog: Karolina Mieścicka
Pedagog specjalny: Anna Karpińska, Katarzyna Terpiłowska
Logopeda: Agnieszka Adamczyk 

Religia: Małgorzata Zalewska
Angielski: Martyna Chodowska

 

Grupa I Żabki (trzylatki)

Nauczycielki: Mirosława Kasperuk, Katarzyna Strzałek, Beata Bentkowska

pomoc nauczyciela – Marta Pęgowska, Monika Ornoch

GODZINY PRACY ODDZIAŁU: 6.30- 16.00

Od godz. 16.00 dzieci prowadzone są do grupy IV (5-latki)

Grupa II Smefry (czterolatki)

Nauczycielki: Magdalena Ambroziak, Katarzyna Strzałek

pomoc nauczyciela – Emilia Michałowska 

GODZINY PRACY ODDZIAŁU: 7.30- 16.00

Od godz. 16.00 dzieci prowadzone są do grupy IV (6-latki)

Grupa III Kotki (czterolatki)

Nauczycielki: Ewelina Patej, Angelika Włodarek

pomoc nauczyciela – Anna Wysokińska

GODZINY PRACY ODDZIAŁU: 7.00- 16.00

Od godz. 16.00 dzieci prowadzone są do grupy IV (5-latki)

Grupa IV Biedronki (pięciolatki)

Nauczycielki: Anna Karpińska, Jolanta Prokopiuk

pomoc nauczyciela – Monika Wronka

GODZINY PRACY ODDZIAŁU: 7.30- 17.00

Grupa V Misie (sześciolatki)

Nauczycielki: Katarzyna Terpiłowska, Karolina Mieścicka

pomoc nauczyciela – Katarzyna Korporowicz

GODZINY PRACY ODDZIAŁU: 7.30- 16.30

Od godz. 16.30 dzieci prowadzone są do grupy IV (5-latki)

herb_Polski

grupa 1

3 latki

grupa 2

4 latki

grupa 3

4 latki

grupa 4

5 latki

grupa 5

6 latki

Skip to content