Przejdź do treści

Poznajemy zawody- elektryk

  Okres przedszkolny, to czas wzmożonego zaciekawienia otaczającą rzeczywistością. Na co dzień dzieci z dużym zainteresowaniem obserwują pracę ludzi dorosłych. Poczynione spostrzeżenia niejednokrotnie znajdują odzwierciedlenie w zabawach tematycznych. Dzieci chętnie bawią się w sklep, w strażaka, policjanta, nauczyciela, lekarza itp. Przedszkole to miejsce, które nie tylko zapoznaje wychowanków z różnymi zawodami i wytworami pracy dorosłych, ale również uczy ich organizowania własnych działań. Doświadczanie konkretnych obowiązków przyczynia się do kształtowania u dzieci określonych umiejętności i postaw związanych z pracą. W ramach preorientacji zawodowej dzieci w naszym przedszkolu wzbogacają swoją wiedzę na temat zawodów, poznają efekty pracy, narzędzia, charakterystyczny ubiór, dostrzegają i uczą się szanować pracę ludzi w swoim otoczeniu. Zgodnie z realizowaną w grupie „Misie” tematyką, dotyczącą urządzeń elektrycznych, 5-latki odwiedził p. Wojciech, który jest elektrykiem. Pan Wojciech opowiedział dzieciom o swojej pracy, zaprezentował narzędzia, których używa na co dzień, utrwalił z dziećmi nazwy urządzeń elektrycznych, bez których współcześnie nie wyobrażamy sobie życia. Spotkanie było okazją do zapoznania dzieci z najważniejszymi zasadami bezpieczeństwa podczas używania urządzeń zasilanych prądem elektrycznym. Dzieci miały okazję zadawać pytania, rozwiązywać zagadki, kilku naszych chłopców wykazało się niemałą wiedzą na temat omawianych zagadnień. Dziękujemy p. Wojciechowi za to ciekawe spotkanie.

  herb_Polski

  grupa 1

  3 latki

  grupa 2

  4 latki

  grupa 3

  4 latki

  grupa 4

  5 latki

  grupa 5

  6 latki

  Skip to content