Przejdź do treści

„Wirtualna wycieczka do kina”

    07.04. 23 r. Żabki uczestniczyły wirtualnej wycieczce do kina, której celem było nie tylko nabywanie umiejętności uczestniczenia w seansach filmowych, ale także wdrażanie do właściwych zachowań, rozumienie wartości takich jak: dobro, prawda, przyjaźń. W czasie  tej wycieczki przedszkolaki mogły przeżywać radosne chwile, stwarzać sytuacje sprzyjające umacnianiu przyjacielskich i koleżeńskich relacji, okazywać sobie uprzejmość i serdeczność we wspólnym obcowaniu.

    Skip to content