Przejdź do treści

Oferta

Nasze przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 6:30 do 17:00

Po co jesteśmy?

 • Jesteśmy po to, by wspierać rodziców i współuczestniczyć w wychowaniu i nauczaniu ich pociech.

Dla kogo istniejemy?

 • Dla dzieci, rodziców i środowiska lokalnego.

Kto dla nas jest najważniejszy?

 • Dziecko !!!

Czego ono potrzebuje?

 • Szacunku, ciepła, opieki, poczucia bezpieczeństwa, samorealizacji, aktywności i wypoczynku.


Co mu oferujemy?

 • troskę i poczucie bezpieczeństwa,
 • możliwość rozwoju zdolności i zainteresowań,
 • wspomaganie w przypadku napotkanych trudności,
 • samodzielność działania,
 • rozwój kreatywności i twórczego myślenia,
 • zabawę z rówieśnikami,
 • różnorodne zajęcia i zabawy dydaktyczne,
 • zabawy i spacery w ogrodzie przedszkolnym,
 • osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

Programy realizowane w naszym przedszkolu

W roku szkolnym 2020/2021 przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz organizuje pracę wychowawczo- dydaktyczną w oparciu o przyjęte programy:

 • Kocham przedszkole” Mirosławy Anny Pleskot, Agnieszki Staszewska- Mieszek, wyd. WSiP
 • Zmodyfikowany program „Dziecięca matematyka” autor: Edyta Gruszczyk –Kolczyńska i Ewa Zielińska, wyd. WSiP
 • Kocham dobrego Boga”, red. E. Osewska, J. Stala, wyd. Jedność ( dzieci 5 i 6 letnie).
 • ,,Czyste powietrze” program profilaktyczny (dzieci 5 letnie).

Realizowane są także programy własne:

 • Program „Czytające Przedszkolaki”, autor: Jolanta Prokopiuk,

Anna Karpińska, Zofia Skup, Krystyna Uziębło.

 • Program aktywnego pobytu przedszkolaków na powietrzu „Zdrowo, radośnie, ciekawie – przedszkolak w ogrodzie, na śniegu i trawie”, autor: Anna Karpińska

Zajęcia dodatkowe:

 • Zajęcia taneczne
 • Język angielski
 • Zabawy logopedyczne

Zajęcia taneczne


Zajęcia prowadzone są
jeden raz w tygodniu przez instruktora tańca. W trakcie zajęć dzieci poznają i uczą się układów tańców ludowych oraz nowoczesnych form tańca (rap, disco).

Język angielski


Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu przez lektora języka angielskiego.
Kurs realizowany jest na trzech poziomach wiekowych (w 4, 5 i 6 latkach).

Program nakierowany jest na wzbogacanie:

inteligencji językowej dziecka poprzez uwrażliwienie na dźwięki języka obcego, zachęcanie do zabawy z językiem, rozwijanie strategii pamięciowych,

– inteligencji muzycznej poprzez kojarzenie języka z rytmem i melodią,

– inteligencji kinestetycznej poprzez angażowanie w naukę całym sobą,

– inteligencji przestrzenno-wzrokowej poprzez wyrabianie spostrzegawczości,

– inteligencji logiczno-matematycznej poprzez ćwiczenia w logicznym myśleniu,

– inteligencji interpersonalnej poprzez pracę w parach, w zespole, uczestniczenie w zajęciach o charakterze dramy,

Zajęcia realizowane są głównie w formie zabawy. Treści nauczania są skorelowane z treściami nauczania w języku ojczystym.

Zajęcia logopedyczne

W naszym przedszkolu prowadzimy program profilaktyki i terapii logopedycznej. Do dyspozycji mamy bogato wyposażony gabinet logopedyczny.

Jeżeli Wasze dziecko ma stwierdzone zaburzenie mowy bądź wadę wymowy i ma wydaną opinię, może korzystać z indywidualnej terapii logopedycznej. Dla każdego dziecka przygotowywany jest program terapii.

Podczas indywidualnych zajęć logopedycznych prowadzone są ćwiczenia między innymi:

 • usprawniające motorykę i koordynację narządów artykulacyjnych,

 • kształtujące prawidłowy oddech,

 • korygujące wady wymowy,

 • wzbogacające zasób słownictwa dziecka,

 • kształtujące wypowiedzi zdaniowe poprawne pod względem gramatycznym i składniowym,

 • rozwijające wypowiedzi kilkuzdaniowe np. opis, opowiadanie, relację ze zdarzeń itp.

 • usprawniające percepcję słuchową: słuch fonemowy, analizę i syntezę słuchową, pamięć i kontrolę słuchową.

Po każdych zajęciach rodzice otrzymują zalecenia do pracy z dzieckiem w domu oraz materiały pomocnicze, które powinny być utrwalane. Efektywna współpraca logopedy i rodziców warunkuje sukces dziecka.

Organizujemy też indywidualne konsultacje, podczas których rodzice mogą uzyskać wskazówki do pracy, w razie potrzeby zalecamy dodatkowe badania w celu rozszerzenia diagnozy np. psychologiczne, z zakresu integracji sensorycznej bądź konsultacje lekarskie: neurologiczne, laryngologiczne, ortodontyczne.

Dla najmłodszych dzieci z grup 3 i 4-latków organizujemy logopedyczne zabawy grupowe, stymulujące rozwój mowy i komunikacji z otoczeniem. Podczas zajęć wykorzystujemy elementy metody psychomotorycznej i psychostymulacyjnej, gdyż mowę dziecko nabywa w ruchu, poprzez zabawę.

Jeśli odczuwasz jakikolwiek niepokój związany z rozwojem mowy Twojego dziecka, nie pozwól zbyć się radami innych, że z tego wyrośnie. Skorzystaj z indywidualnych konsultacji, a w razie potrzeby z terapii logopedycznej.

Wszystkie zajęcia w naszym przedszkolu realizowane są stosownie do wytycznych rozwojowych dzieci. Zajęcia dla dzieci trzyletnich trwają -15 minut, czteroletnich – 20 minut, pięcioletnich -25 minut, dla sześciolatków – 30 minut.

 

Kalendarz uroczystości przedszkolnych

Lp.

Uroczystości

Miesiąc

1. 
Dzień Przedszkolaka

wrzesień

2.


Pasowanie na przedszkolaka

październik

3.
Dzień Niepodległości

listopad

4.
Mikołajki w przedszkolu.

grudzień

5.
Przedstawienie jasełkowe.

grudzień

6.
Dzień Seniora.

styczeń

7.
Bal karnawałowy.

luty

8.
Dzień teatru.

marzec

9. 
Dzień Rodziny.

maj

10.
 Zakończenie roku szkolnego.

czerwiec

Wycieczki

Staramy się rozwijać zainteresowania naszych wychowanków rodzinnym miastem i regionem. W tym celu organizujemy dużo wycieczek, np. do:

 • centrum Siedlec,

 • parku miejskiego,

 • lasu,

 • sadu.

Ponadto realizując zadania wynikające z programu nauczania organizujemy wycieczki do zakładów usługowych i miejsc użyteczności publicznej m.in. do:

 • sklepu spożywczego,

 • przychodni zdrowia,

 • szkoły podstawowej,

 • zakładu krawieckiego,

 • apteki,

 • biblioteki,

 • na pocztę,

 • Muzeum Regionalnego w Siedlcach,

 • zakładu fryzjerskiego,

 • Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach

 • Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach,

 • Radia „Podlasie 24”

 • Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna

Miasta Siedlce.

herb_Polski

grupa 1

3 latki

grupa 2

4 latki

grupa 3

4 latki

grupa 4

5 latki

grupa 5

6 latki

Skip to content