Przejdź do treści

Kadra

Kadra pedagogiczna

Kadrę pedagogiczną naszego przedszkola stanowi trzynastu wykwalifikowanych nauczycieli.

 • Agnieszka Adamczyk – nauczyciel dyplomowany (filologia polska, logopedia, studia podyplomowe: neurologopedia, surdopedagogika).

 • Magdalena Ambroziak – nauczyciel mianowany (pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, studia podyplomowe: edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne).

 • Beata Bentkowska – nauczyciel dyplomowany (wychowanie przedszkolne, nauczanie początkowe, studia podyplomowe: diagnoza i terapia pedagogiczna, pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera, zarządzanie oświatą).

 • Anna Karpińska – nauczyciel dyplomowany (nauczanie zintegrowane i wychowanie przedszkolne, studia podyplomowe: diagnoza i terapia pedagogiczna, pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera).

 • Karolina Mieścicka – nauczyciel kontraktowy (pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna, psychologia kliniczna).

 • Ewelina Patej – nauczyciel kontraktowy (filologia angielska, pedagogika z plastyką, studia podyplomowe: wychowanie przedszkolne).

 • Jolanta Prokopiuk – nauczyciel dyplomowany (wychowanie przedszkolne, nauczanie początkowe).

 • Katarzyna Terpiłowska – nauczyciel dyplomowany (pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, studia podyplomowe: wychowanie przedszkolne, diagnoza i terapia pedagogiczna, pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera).

 • Angelika Włodarek – nauczyciel kontraktowy (edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna), studia podyplomowe: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 • Mirosława Kasperuk – nauczyciel mianowany (pedagogika- kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne)

 • Katarzyna Strzałek – nauczyciel kontraktowy (Edukacja przedszkolna i pedagogika rewalidacyjna)

 • Martyna Chodowska – filologia angielska, wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

 • Małgorzata Zalewska – katecheta.

W placówce na pełnych etatach pracuje dziesięciu nauczycieli, a trzech (logopeda i nauczyciel jęz. angielskiego i religii) na częściach etatu.

Kadra pedagogiczna ustawicznie podnosi kwalifikacje zawodowe biorąc udział w kursach, warsztatach i szkoleniach. Doświadczenia tam zdobyte są inspiracją do wdrażania nowoczesnych, aktywnych metod pracy z dziećmi.

Kadrę przedszkola stanowi również dwunastoosobowy personel administracji i obsługi – główna księgowa, intendent, pracownicy kuchni, pomoce nauczyciela oraz pracownik do prac lekkich.

Bieżący nadzór nad pracą personelu pedagogicznego i administracyjno – obsługowego przedszkola sprawuje dyrektor – Beata Bentkowska.

Nasza kadra jest bardzo zaangażowana w życie przedszkola, cechuje się profesjonalizmem działań i umiejętnością znakomitej współpracy również z rodzicami naszych przedszkolaków. Sukces naszej placówki to efekt pracy wszystkich osób w niej zatrudnionych. Bez ich zaangażowania i chęci sprawne funkcjonowanie przedszkola nie byłoby możliwe.

Mirosława Kasperuk

Nauczyciel mianowany

( pedagogika- kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne)

 

 

herb_Polski

grupa 1

3 latki

grupa 2

4 latki

grupa 3

4 latki

grupa 4

5 latki

grupa 5

6 latki

Skip to content